Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles

AISTA Points : 35+ Doubles as on 12 Nov 2018
Tournaments » HYD17 KKD17 NSK18 2MUM18 KDP18 VSKP18 RTC2018 BLR18 TPTY18 BRD2018 JPT18 SURAT2018 MUM18 Total
Rank Code Name
1 4003 DR. S. PATNAIK                   60 44     104
2 4056 SANJAY CHANDWANI                   60       60
3 4058 VIJENDRA .G. GIRI                     60     60
4 4074 SANDEEP. D. PAWAR                     60     60
5 4046 JIMIT KAKKAD                   44 8     52
6 4050 RAHUL SHARMA                   30 18     48
7 4047 JINESSH TIMBADIA                   44       44
8 4029 MRUGESH.D. KOTHARI                   30       30
9 4041 PARESH.S. PATEL                   30       30
10 4049 TUSHAR SHUKLA                   30       30
11 4066 MANDAR WAKANKAR                     30     30
12 4070 RIYAZ AHMED                     30     30
13 4075 ASHWINI KUMAR PUROHIT                     30     30
14 4048 TINKU PATEL                   18 8     26
15 3124 NAVIN PATEL                   18       18
16 3151 VINAY KUMAR REDDY                   18       18
17 4016 PAUN PIYUSH.K                   18       18
18 4017 KEYUR.R. MINJROLA                   18       18
19 4052 PARAG SHAH                   18       18
20 4053 DEEPAK SOMAIYA                   18       18
21 4055 HEMANT PARMAR                   18       18
22 4060 VIKAS GASWANI                     18     18
23 4062 INDRAPREET SINGH ARORA                     18     18
24 4072 AMIT GARG                     18     18
25 4073 MICHAEL ROSESLER                     18     18
26 3486 RAJEEV SHARMA                     18     18
27 4022 RAJPAL SINGH CHOUHAN                   8 8     16
28 4002 YATI GUJARATHI                     8     8
29 4004 PAVAN SHARMA                   8       8
30 4006 YOGESH PUROHIT                   8       8
31 4008 RAM SHARMA                     8     8
32 4011 AMIT PANDE                     8     8
33 4012 PUSHPRAJ SINGH SHEKHAWAT                     8     8
34 4014 KESRI. N. SHARMA                     8     8
35 3454 PATHAK PRATIK S                   8       8
36 3452 SHREYASKAR HITESH                   8       8
37 4021 MAHESH MEWARA                   8       8
38 4031 ASHOK CHAUDHARY                   8       8
39 4032 ROHIT CHANDOLKAR                   8       8
40 4033 SURESH CHAUDHARY                   8       8
41 4035 GAURANG RAMESH DHOLAKIA                   8       8
42 4036 SANJAY KEDIA                   8       8
43 4037 BHAVESH R. DHOLAKIYA                   8       8
44 4042 NISARG.R. SHUKLA                   8       8
45 4043 DARJI ARPIT ATULBHAI                   8       8
46 4044 DHARAMVEER KUMAR                   8       8
47 4045 SWAMI JIGNESH                   8       8
48 4059 DR. GANESH GOPINATHRAO GAWALI                     8     8
49 4061 ASHISH GUPTA                     8     8
50 4063 RAJENDRA SINGH                     8     8
51 4064 SUNIL KUMAR JAIN                     8     8
52 4065 AJIT KASODEKAR                     8     8
53 4069 AXAT JAIN                     8     8