Player Rankings
35+ Singles 35+ Doubles 45+ Singles 45+ Doubles 55+ Singles 55+ Doubles 65+ Singles 65+ Doubles

AISTA Points : 35+ Singles as on 12 Nov 2018
Tournaments » HYD17 KKD17 NSK18 2MUM18 KDP18 VSKP18 RTC2018 BLR18 TPTY18 BRD2018 JPT18 SURAT2018 MUM18 Total
Rank Code Name
1 4046 JIMIT KAKKAD                   84 30     114
2 4003 DR. S. PATNAIK                   60 44     104
3 4070 RIYAZ AHMED                     84     84
4 4066 MANDAR WAKANKAR                     60     60
5 4050 RAHUL SHARMA                   18 30     48
6 4047 JINESSH TIMBADIA                   44       44
7 4056 SANJAY CHANDWANI                   44       44
8 4074 SANDEEP. D. PAWAR                     44     44
9 4002 YATI GUJARATHI                     30     30
10 4041 PARESH.S. PATEL                   30       30
11 4053 DEEPAK SOMAIYA                   30       30
12 4054 KAMAL GURUNANI                   30       30
13 4055 HEMANT PARMAR                   30       30
14 4062 INDRAPREET SINGH ARORA                     30     30
15 4048 TINKU PATEL                   8 18     26
16 3151 VINAY KUMAR REDDY                   18       18
17 4015 NIRAVKUMAR.U. PATEL                   18       18
18 4016 PAUN PIYUSH.K                   18       18
19 4025 MONOJIT RABIN GHOSH                   18       18
20 4038 PARESH PANDYA                   18       18
21 4051 JAYESH GOHIL                   18       18
22 4052 PARAG SHAH                   18       18
23 4058 VIJENDRA .G. GIRI                     18     18
24 4059 DR. GANESH GOPINATHRAO GAWALI                     18     18
25 4064 SUNIL KUMAR JAIN                     18     18
26 4067 PRASHANT TAK                     18     18
27 4069 AXAT JAIN                     18     18
28 4073 MICHAEL ROSESLER                     18     18
29 4022 RAJPAL SINGH CHOUHAN                   8 8     16
30 3124 NAVIN PATEL                   8       8
31 4001 KAPIL PAREKH                   8       8
32 4004 PAVAN SHARMA                   8       8
33 4008 RAM SHARMA                     8     8
34 4011 AMIT PANDE                     8     8
35 4014 KESRI. N. SHARMA                     8     8
36 3465 KOTAK BHARATKUMAR VRAJLAL                   8       8
37 4020 PARITI RAMAKRISHNA RAO                   8       8
38 4023 M.V. DHANANJAYA                   8       8
39 4029 MRUGESH.D. KOTHARI                   8       8
40 4030 PRITAMCHARAN.S. PATEL                   8       8
41 4031 ASHOK CHAUDHARY                   8       8
42 4035 GAURANG RAMESH DHOLAKIA                   8       8
43 4036 SANJAY KEDIA                   8       8
44 4040 BHAVIN PATEL                   8       8
45 4045 SWAMI JIGNESH                   8       8
46 4049 TUSHAR SHUKLA                   8       8
47 4060 VIKAS GASWANI                     8     8
48 4063 RAJENDRA SINGH                     8     8
49 4065 AJIT KASODEKAR                     8     8
50 4068 RAJESH JAIN                     8     8
51 4071 GAURAV KAPOOR                     8     8
52 3478 ALOK PODDAR                     8     8
53 3486 RAJEEV SHARMA                     8     8
54 4075 ASHWINI KUMAR PUROHIT                     8     8